Mot en djupare förståelse av aktiebolagsrättens utformning

i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret
Forfatter:
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Hanna Almlöf disputerade 2014 på en avhandling om reglering av aktiebolagets organisation utifrån perspektivet ägarledda bolag. I denna artikel presenterar hon en del av det regleringsteoretiska angreppssätt som används i studien och argumenterar för hur ökad kunskap om regleringstekniska verktyg kan leda till en djupare förståelse av aktiebolagsrättens utformning.

  • Luk
  • Udvid