Markedsmisbrugsforordningen – et overblik over de væsentligste ændringer

i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Den 3. juli 2016 trådte Markedsmisbrugsforordningen (”Forordningen”) i kraft. Forordningen har medført en række ændringer i de hidtil gældende regler for blandt andet udstederes håndtering af intern viden, oplysningsforpligtelser og ledende medarbejderes transaktioner.

Denne artikel vil gennemgå de fire væsentligste ændringer, som Forordningen har medført. I artiklens appendiks er opstillet en overordnet beskrivelse af disse fire ændringer.

Fodnoter

1

Europa-Parlamentet og Rådets Forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF.

2

Foruden de i figuren listede ændringer, har Forordningen medført (i) nye regler om udstederes foretagelse af markedssondering, (ii) nye regler om aktietilbagekøb og stabilisering, (iii) en ny whistleblower-ordning, samt (iv) udvidelse af markedsmisbrugsbegrebet og de strafferetlige sanktioner. Disse ændringer vil dog ikke blive behandlet i denne artikel.

  • Luk
  • Udvid