Overtagelsestilbud – Bestyrelsesredegørelser i praksis

i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret
Forfatter:
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Artiklen omhandler den redegørelse, som bestyrelsen i et børsnoteret selskab skal udarbejde og offentliggøre til selskabets aktionærer, når der er fremsat et offentligt overtagelsestilbud til aktionærerne i henhold til værdipapirhandelslovens kapitel 8. Artiklen giver et overblik over den gældende lovgivning og seneste praksis på området på grundlag af en empirisk undersøgelse af 120 bestyrelsesredegørelser offentliggjort i perioden 22. november 1999 til 22. november 2015, dvs. de seneste 16 år siden forpligtelsen blev indført i dansk ret. Artiklen giver samtidig vejledende retningslinjer for redegørelsens udarbejdelse.

  • Luk
  • Udvid