Retten til erstatning ved et kapitalselskabs konkurs

i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret
Forfatter:
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Det har flere gange været fremme i domspraksis og i teorien, om det er et selskabs konkursbo eller den enkelte kreditor, der kan rejse et erstatningskrav. Der argumenteres for, at dette afgøres efter, om tabet er lidt af selskabet før konkursen eller hos den enkelte kreditor. Det søges tillige beskrevet, hvornår tabet er lidt hos henholdsvis selskab og kreditor.

  • Luk
  • Udvid