Den nordiske model for selskabsledelse – status og udfordringer

i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret
Forfatter: Jesper Lau Hansen
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst