Konsekvenserne af de danske pengeinstitutters corporate governance struktur i tiden op til finanskrisen

i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret
Forfatter:
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst