Aksjeeierbok som hjemmel for godtropantsettelse

i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret
Forfatter:
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst