Selskabers fri bevægelighed - Hovedsædeteorien er død, registreringsteorien længe leve!

i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret
Forfatter:
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid