Om anvendelsen af decharge i børsnoterede selskaber - en empirisk analyse

i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret
Forfatter:
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst