Interessesubjekter i selskabsretten - i et corporate governance perspektiv

i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret
Forfatter: Kasper D. Blangsted
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst