Kendelser om Fast Ejendom

Ingen adgang

Kendelser om fast ejendom henvender sig til dig, der arbejder med fast ejendom og miljøret.

Tidsskriftet indeholder kommenterede principielle og relevante afgørelser, kendelser og domme afsagt ved voldgiftsretten, Miljø- og Miljøklagenævnet, Planklagenævnet, EU-Domstolen, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og de danske retter, primært de to landsretter og Højesteret.

Hvert hæfte har sit eget tema opdelt efter, hvilken myndighed der afsiger kendelserne, afgørelserne og dommene.

Udvælgelsen af kendelserne og kommentarerne er udført af nogle af Danmarks førende eksperter inden for fagområderne, hvilket sikrer en høj kvalitet og giver dig tryghed i dit arbejde.

Tidsskriftet udkommet 6 gange årligt ud fra en fast cyklus, hvor afgørelserne, der er afsagt i det forudgående år, udkommer året efter. Dvs. er dommen afsagt i 2018, er den udkommet og kommenteret i 2019.

Kendelser fra 1975-1989 findes som referater, og fra 1990 og frem ligger de i fuld tekst.

Tidsskriftet udkommer 6 gange årligt.

Adgang til fuld tekst

 

 

  • Ellen Margrethe Basse, professor ved Aarhus Universitet, dr.jur. redigerer og kommenterer Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser samt Planklagenævnets afgørelser.
  • Erik Hørlyck, advokat, dr.jur.h.c. DAHL Advokatfirma, redigerer og kommenterer voldgiftskendelser vedrørende Almindelige betingelser i bygge- og anlægsvirksomhed.
  • Ole Terkelsen, lektor, ph.d., Aarhus Universitet, redigerer og kommenterer taksationskendelser.
  • Tia Andersen, cand.jur., Nævnenes Hus, bidrager med udvælgelsen og kommenteringen af taksationskendelser i samarbejde med lektor Ole Terkelsen.
  • Britta Moll Bown, partner, advokat (H), Kammeradvokaten, redigerer og kommenterer danske domme inden for miljøret.
  • Ole Windahl Pedersen, Professor, ph.d., Aarhus Universitet, redigerer og kommenterer domme afsagt af EU-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.
  • Kim Trenskow, Advokat (H), LLM, Kromann Reumert, redigerer og kommenterer alle afgørelser, der træffes af Planklagenævnet.
  • Luk
  • Udvid