KFE 2022.647 (Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 10. august 2022)

i Kendelser om Fast Ejendom
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Fredskov – klage over afslag på ansøgning om dispensation til etablering af parkeringsplads – for sent indbetalt gebyr, jf. § 18 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet – ikke undskyldelig forsinkelse – afvisning af realitetsbehandling

Denne sag er et eksempel på Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis i forhold til behandling af klager, hvor gebyret betales for sent. Nævnet redegør for, at forsinkelsen skal kunne begrundes med undskyldende omstændigheder som eksempelvis nedbrud af it-systemer. Da det ikke var tilfældet, afvises klagen.

Fodnoter

1

. Miljø- og Fødevareklagenævnets sagsnr. 22/03714

  • Luk
  • Udvid