KFE 2021.378 (ØLD af 6. december 2021 i Sag BS-49015/2020-OLR (2. afdeling))

i Kendelser om Fast Ejendom
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Lokalplan – teltkonstruktion – bebyggelse – tilstrækkelig klar og præcist formuleret til at kunne håndhæves – planlovens § 18

Sagen angik Københavns Kommunes afslag på dispensation fra en lokalplan til en teltkonstruktion på taget af en bygning, der blev anvendt til hotel. Ifølge lokalplanens § 5, stk. 2, forudsatte opførelse af ny bebyggelse bortset fra tilbygninger af begrænset omfang samt mindre bygninger i én etage, at der blev vedtaget en ny lokalplan. Hovedspørgsmålet i sagen var, om teltkonstruktionen måtte anses for at være bebyggelse. Landsretten henviste til begrebet bebyggelse i byggelovens § 2, stk. 2, og dennes forarbejder og fandt på denne baggrund, at teltkonstruktionen var omfattet af begrebet bebyggelse. Landsretten tiltrådte byrettens vurdering af, at teltkonstruktionen stred mod lokalplanen, der var tilstrækkelig klar og præcist formuleret til at kunne håndhæves, og at teltkonstruktionen dermed forudsætte vedtagelse af en ny lokalplan.

Fodnoter

1

. Begrebet bebyggelse er bredt og antages at omfatte både skure, husbåde (U 1975.415 H) og lysmaster (U 1999.148 5H), se øvrige eksempler i Byggeloven med kommentarer af Britta Moll Bown, 2018, side 43 ff.