KFE 2020.806 (Østre Landsret, dom afsagt den 17. august 2020, 12. afd. i ankesag BS-17350/2020-OLR)

i Kendelser om Fast Ejendom
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Skelforretning – Sagsomkostninger – Ejendomshævd

  • Luk
  • Udvid