KFE2020.777 (Østre Landsrets dom af 2. marts 2020, 5. afd. i ankesag BS-394/2019)

i Kendelser om Fast Ejendom
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Offentlighedens adgang – Nedlæggelse af sti