KFE 2020.668 (Højesterets kendelse af 5. maj 2020, sag 53/2019)

i Kendelser om Fast Ejendom
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Vandplaner – Præjudiciel forelæggelse – Retlig interesse – Vandrammedirektivet