KFE 2020.93 (Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheds kendelse af 11.3.2020 i sag nr. C-14297)

i Kendelser om Fast Ejendom
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Entreprise – rådgivningsansvar – afslag

Entreprise – rådgivningshonorar – forlænget byggetid

Honorarafslag for rådgiver som følge af dobbeltbetaling. Merhonorar som følge af forlænget byggetid.

Efter afslutningen af en bygningsrenovering fremsatte bygherren erstatningskrav og krav om honorarafslag over for totalrådgiveren, der på sin side fremsatte honorarkrav over for bygherren. Underrådgiveren, over for hvem totalrådgiveren havde nedlagt en friholdelsespåstand, fremsatte honorarkrav over for totalrådgiveren.

Der fandtes ikke grundlag for bygherrens erstatningskrav, men da bygherren havde betalt dobbelt til rådgiveren og entreprenøren for projektgennemgang og andre ydelser, blev der tilkendt bygherren forholdsmæssigt afslag.

Rådgivernes honorarkrav blev delvis taget til følge, herunder et skønnet tillæg for forlænget byggetid som betaling for projektopfølgning og byggemøder.

Fodnoter

1

. Gjedde-Nielsen og Lykke Hansen: ABR 89, 3. udg. s. 189-92, og Torsten Iversen: Entrepriseretten s. 211. Rækkevidden af kendelsen er beskeden, da der ikke gives oplysninger om aftalerne.

2

. Gjedde-Nielsen og Lykke Hansen s. 86-88 og Torsten Iversen s. 203 f. Det må formodes, at der var aftalt faste honorarer.

  • Luk
  • Udvid