KFE 2020.66 (Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheds kendelse af 13.2.2020 i sag nr. C-15043)

i Kendelser om Fast Ejendom
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Entreprise – totalentreprise – projektmangler

Stinkskabe leveret i totalentreprise opfyldte ikke normkrav og kravene i byggeprogrammet.

En entreprenør havde som totalentreprenør påtaget sig at levere stinkskabe som led i opførelsen af en bygning. Det blev ved afleveringen påtalt i afleveringsprotokollatet, at stinkskabene var mangelfulde, men totalentreprenørens leverandør, der havde taget stilling til den nærmere udformning, afviste dette, hvorefter totalentreprenøren begærede syn og skøn. Det fremgik af skønserklæringen, at stinkskabene ikke var etableret i overensstemmelse med god projekterings- og udførelsesskik, idet de ikke opfyldte gældende normkrav og krav i byggeprogrammet. Totalentreprenøren fremkom fortsat ikke med afhjælpningstilbud, og bygherren tog selv skridt til udbedring.

Totalentreprenøren havde mistet afhjælpningsretten, og bygherrens krav om betaling af omkostningerne til afhjælpning blev i det væsentlige taget til følge i overensstemmelse med skønsmandens vurdering.

Fodnoter

1

. Hørlyck: Totalentreprise, 5. udg. s. 284-88, og Torsten Iversen: Entrepriseretten s. 853 f. Det oplyses ikke, om underentreprenøren i sidste ende anerkendte mangelsansvaret, men underentreprenøren var ikke omfattet af et projekteringsansvar.

  • Luk
  • Udvid