KFE 2020.55 (Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheds kendelse af 5.2.2020 i sag nr. C-15046)

i Kendelser om Fast Ejendom
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Entreprise – dagbøder – bevisbyrde

Entreprise – dagbøder – reklamation

Entreprise – skader – bevisbyrde

Totalentreprenør havde ikke bevist, at underentreprenørs arbejde var udført for sent, og havde ikke rettidigt varslet dagbodskrav. Totalentreprenør havde ikke godtgjort tagunderentreprenørs ansvar for vandskade.

Der var mellem en totalentreprenør og en entreprenør indgået aftale om udførelse af tagdækningsentreprisen på et byggeri i underentreprise. Ved arbejdets start var der indtrådt forsinkelser som følge af andre underentreprenørers arbejde, og disse forsinkede yderligere udførelsen af tagdækningsarbejdet. Efter at bygherren havde varslet dagbod over for totalentreprenøren, varslede totalentreprenøren – efter at arbejdet skulle have været afsluttet – dagbod i forhold til underentreprenøren. Totalentreprenøren fremsatte derudover bl.a. krav om, at underentreprenøren skulle erstatte en omfattende vandskade, som ikke var forsikringsdækket.

Det blev lagt til grund, at underentreprenøren var blevet forsinket af andre underentreprenører, og at totalentreprenøren på denne baggrund ikke havde bevist, at underentreprenøren var ansvarlig for forsinkelsen. Endvidere var der ikke foretaget de varslinger, der var nødvendige for opkrævning af dagbod.

Da forsikringsdækning var afvist, og da totalentreprenøren havde undladt at gennemføre et udmeldt syn og skøn, havde totalentreprenøren ikke godtgjort, at underentreprenøren var ansvarlig for vandskaden.

Fodnoter

1

. Hørlyck: Entreprise, 8. udg. s. 404, samme: Bevisbyrden s. 53 f., 100 f. og 157 og Torsten Iversen: Entrepriseretten s. 446 og 494. Entreprenøren skal løfte bevisbyrden for omstændigheder, der berettiger til tidsfristforlængelse, altså ansvarsgrundlaget, men bygherren (totalentreprenøren) skal bevise misligholdelsen, altså at der er indtrådt forsinkelse. Kendelsen viser, at sondringen ind imellem er vanskelig.

2

. Hørlyck: Entreprise s. 431 og Torsten Iversen s. 518.

3

. Hørlyck: Entreprise s. 302 f., samme: Totalentreprise, 5. udg. s. 205, og Torsten Iversen s. 248-251. Det var givet, at totalentreprenøren bar risikoen for skade i forhold til bygherren, da der ikke var sket aflevering, men forudsætningen for i forhold til underentreprenøren at fremsætte krav er efter almindelige erstatningsregler bevis for ansvarsgrundlag og årsagsforbindelse. Sagen drejede sig ikke om risikoen for underentreprenørens arbejde.

  • Luk
  • Udvid