KFE 2020.4 (Voldgiftsretten for bygge-og anlægsvirksomheds kendelse af 2.1.2020 i sag nr. C‑14959)

i Kendelser om Fast Ejendom
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Entreprise – forældelse – modregning

Modkrav mellem samme parter, som vedrørte et andet bygger i, var ikke konnekse, og der var derfor indtrådt forældelse.

En entreprenør havde med et par års mellemrum påtaget sig to underentrepriser på to byggesager for den samme hovedentreprenør. Begge underentrepriseaftaler blev ophævet den 3. juni 2015.

Hovedentreprenøren anerkendte, at underentreprenøren havde et tilgodehavende på det ene byggeri, men fandt, at underentreprenøren skyldte et større beløb på det andet. Underentreprenøren fremsatte et samlet krav og anlagde voldgiftssag den 14. december 2018.

Såvel underentreprenørens krav som hovedentreprenørens modkrav var forældede ved sagens anlæg, bortset fra det beløb, hovedentreprenøren havde erkendt at skylde på det ene byggeri, jf. forældelseslovens § 15. Hovedentreprenørens forældede modkrav kunne ikke modregnes i dette krav, da der ikke var tale om konneksitet, idet der ikke var nogen afhængighed mellem de to kontraktforhold, bortset fra at der var tale om de samme parter.

Fodnoter

1

. Forældelseslovens § 24, Bo von Eyben: Forældelse efter forældelseslovens af 2007, 2. udg. s. 1075 f., Hørlyck: Entreprise, 8. udg. s. 374 f. og 594-597, og Torsten Iversen: Obligationsret 3. del, 3. udg. s. 288.

  • Luk
  • Udvid