KFE 2020.2 (Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheds kendelse af 13.12.2019 i sag nr. A-10052)

i Kendelser om Fast Ejendom
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Entreprise – sikkerhedsstillelse – tilbagesøgning

Entreprise – syn og skøn – transporthaver

Garant, der havde fået transport i entreprenørens tilbagesøgningskrav, kunne begære syn og skøn.

En entreprenør havde stillet sædvanlig sikkerhed efter AB 92 § 6 over for sin hovedentreprenør og samtidig transporteret sit eventuelle tilbagebetalingskrav til garanten. Garanten udbetalte efter begæring et beløb til hovedentreprenøren som følge af dennes mangelsindsigelser. Garanten tog samtidig tilbagesøgningsforbehold, idet mangelsindsigelserne blev bestridt, og begærede udmeldelse af syn og skøn med henblik på at føre bevis for dette. Hovedentreprenøren påstod begæringen afvist.

En entreprenør kan meddele transport i sine rettigheder i henhold til entrepriseaftalen, herunder sin ret til at tage retlige skridt efter udbetaling af en garanti med henblik på at søge det udbetalte beløb tilbage. Garanten fandtes derfor berettiget til at begære syn og skøn med henblik på efterfølgende prøvelse af berettigelsen af det krav, der førte til udbetaling fra garantien.

Fodnoter

1

. Hørlyck: Entreprise, 8. udg. s. 159 f., samme: Syn og skøn, 6. udg. s. 140 f., og Torsten Iversen: Entrepriseretten s. 316 og 867.

  • Luk
  • Udvid