KFE 2020.147 (Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheds kendelse af 11.6.2020 i sag nr. C-14559)

i Kendelser om Fast Ejendom
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Entreprise – rådgivningsansvar – totalentreprise

Entreprise – totalentreprise – ansvar for projektændring

Totalentreprenørs totalrådgiver ikke ansvarlig for totalentreprenørens projektændring foretaget uden inddragelse af rådgiveren.

En totalentreprenør, der skulle opføre en etage- og karrébebyggelse, havde antaget en arkitekt som totalrådgiver. Totalrådgiveren afleverede hovedprojektet kort tid efter planlagt byggestart, og der var efter aftale ikke i projektet taget nærmere stilling til ophængning af altaner, idet altanerne blev påregnet udbudt som funktionsudbud på et senere tidspunkt. Mere end 6 måneder efter afleveringen af hovedprojektet blev rådgiveren indkaldt til et projektgennemgangsmøde, hvor det viste sig, at totalentreprenøren havde besluttet at udskifte den projekterede altan til en anden type. Byggeriet blev afleveret omkring årsskiftet 2016-17, og efter afleveringen anlagde totalentreprenøren sag mod sin rådgiver med påstand om erstatning for afholdte meromkostninger til fastgørelsen af den ændrede altankonstruktion.

Da totalentreprenøren efter afleveringen af hovedprojektet havde besluttet at anvende en anden type altan end den projekterede uden at inddrage rådgiveren i overvejelserne herom og omkring en opdatering af arbejdsbeskrivelsen, kunne de problemer, der opstod i forbindelse med fastgørelsen af den ændrede altankonstruktion og de deraf afledte følgevirkninger, ikke lastes rådgiveren.

Fodnoter

1

. KFE 2018.209 VBA, Gjedde-Nielsen og Lykke Hansen: ABR 89, 3. udg. s. 245-53, Hørlyck: Totalentreprise, 5. udg. s. 117-23, og Torsten Iversen: Entrepriseretten s. 803 f.

  • Luk
  • Udvid