KFE 2020.133 (Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheds kendelse af 25.5.2020 i sag nr. C-14812)

i Kendelser om Fast Ejendom
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Entreprise – mangler – reklamation

Entreprise – ophævelse – opgørelse

Entreprise – ophævelse – reklamation

Krav om betaling for arbejde udført efter stadeopgørelse nedsat, da der skulle have været udarbejdet ny stadeopgørelse. Bygherres mangelskrav efter ophævelse nedsat som følge af for sen reklamation.

En entreprenør havde påtaget sig som hovedentreprenør at udføre istandsættelse af en villa. Aftalen blev ophævet af bygherren, og der blev udarbejdet stadeopgørelse, men derefter blev arbejdet genoptaget, indtil bygherren 1½ måned efter den første ophævelse på ny ophævede aftalen. Der var ikke uenighed om ophævelsens berettigelse, men entreprenøren anlagde voldgiftssag med påstand om betaling af tilgodehavendet i henhold til stadeopgørelsen med nogle reguleringer, herunder for kontraktarbejder udført efter stadeopgørelsen, samt for udførte ekstraarbejder.

Bygherren bestred entreprenørens opgørelse og fremsatte et modkrav for mangler støttet på en under sagen indhentet skønserklæring.

Det blev efter bevisførelsen lagt til grund, at der var udført kontraktarbejder efter stadeopgørelsen, men parternes krav blev nedsat, bl.a. fordi bygherren havde undladt efter den anden ophævelse at indkalde til ny stadeforretning, hvilket skulle have været gjort.

Bygherrens modkrav for mangler, der var støttet på skønserklæringen, blev nedsat, da der i en række henseender ikke var reklameret »inden rimelig tid« i forhold til den anden ophævelse, jf. AB 92 § 32, stk. 2.

Fodnoter

1

. Hørlyck: Entreprise, 8. udg. s. 591 f., og Torsten Iversen: Entrepriseretten s. 743 f.

2

. Hørlyck s. 519 f. og 595 f. og Torsten Iversen s. 661 f. og 742 f.

  • Luk
  • Udvid