KFE 2020.130 (Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheds kendelse af 12.5.2020 i sag nr. C-14703)

i Kendelser om Fast Ejendom
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Entreprise – ophævelse – opgørelse

Entreprise – ophævelse – påkrav

Ophævelse uberettiget, da bygherren ikke havde bevist, at påkrav var kommet frem. Entreprenørens erstatningskrav efter uberettiget ophævelse væsentligt nedsat.

En ejer af et feriecenter indgik kontrakt med et entreprenørfirma om tagpaparbejde på 124 lejligheder. Efter at det aftalte arbejde var udført på 22 lejligheder, ophævede bygherren aftalen med den begrundelse, at entreprenøren ikke havde stillet sikkerhed. Entreprenøren afviste at have modtaget påkrav og bestred dermed ophævelsens berettigelse. Entreprenøren nedlagde under en anlagt voldgiftssag påstand om betaling af erstatning for mistet dækningsbidrag på de manglende 102 lejligheder på godt 1 mio. kr.

Da bygherren ikke havde løftet bevisbyrden for, at påkrav var kommet frem, var ophævelsen uberettiget, således at entreprenøren havde krav på erstatning.

På grundlag af syn og skøn blev det lagt til grund, at det af entreprenøren opgjorte tidsforbrug var for lavt, og at der manglede udgiften til stillads, samt at der skulle tages hensyn til at entreprenøren blev frigjort fra byggeriets risici og i dette tilfælde havde haft særligt gode muligheder for at udnytte de frigjorte ressourcer til at opnå erstatningsarbejder. Erstatningen blev skønsmæssigt fastsat til 400.000 kr.

Fodnoter

1

. Hørlyck: Entreprise, 8. udg. s. 574 f., og Torsten Iversen: Entrepriseretten s. 729.

2

. Hørlyck s. 595 og Torsten Iversen s. 742.

  • Luk
  • Udvid