KFE 2002.258 (Taksationskommissionen for Århus amtsrådskreds I - Kendelse af 30. juli 2001 i sag nr. 9/00)

i Kendelser om Fast Ejendom
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid