Erstatningsret og god sagsbehandlingsskik – æbler og pærer eller to sider af samme mønt?

i Juristen
Forfatter:
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Artiklen indeholder en kommentar til professor Louise Halleskovs artikel i Juristen, 2024, nr. 1, s. 1. Den afviser, at der skulle være belæg for en ændring af den hidtidige faste og langvarige ombudsmandspraksis, hvorefter manglende ressourcer som udgangspunkt ikke udgør en undskyldende omstændighed i relation til kravene til en rimelig sagsbehandlingstid i medfør af principperne for god forvaltningsskik.

  • Luk
  • Udvid