Straffelovens udvikling i perioden 1980 til 2022

i Juristen
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Artiklenpræsenterer resultater fra undersøgelsen af straffelovens udvikling i perioden 1980 til 2022, baseret på en analyse af alle 911 lovændringer, der er vedtaget i denne periode. Vi har undersøgt, om vi er blevet mere straffende, når dette måles ud fra øget kriminalisering og strafskærpelser i straffeloven. Studiet viser, at der er markant flere gennemførte ændringer i straffeloven efter årtusindskiftet. Disse resulterer i en betydelig stigning i antallet af nykriminaliseringer og udvidelser af gerningsindholdet i eksisterede bestemmelser, samt en betydelig stigning i den tilknyttede straftrussel, inklusiv øget anvendelse af strafpositioner i lovforarbejderne. Resultaterne danner relevant grundlag for diskussioner af retlige og menneskeretlige spørgsmål for Danmark og andre nordiske lande.

Fodnoter

1

. Dataindsamling og databehandling er gennemført i samarbejde med vores studentermedhjælpere, Emma Fischer Christensen og Astrid Halgaard Davey, med bidrag fra Caroline Holm Trudslev og Laura Kragh Nielsen.

  • Luk
  • Udvid