Implementering af bæredygtighedskrav i kommercielle aftaleforhold – kontraktretlige udfordringer og bevægelser mod tilpasning

i Juristen
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Denne artikel omhandler vedtagelse, fortolkning og håndhævelse af bæredygtighedsklausuler i kommercielle aftaleforhold. Artiklen redegør for de synspunkter, der i det sidste årti har været fremført i den (navnlig internationale) juridiske litteratur om retsvirkningerne af bæredygtighedsklausuler. Forfatterne peger på en række udfordringer, der knytter sig til implementeringen af bæredygtighedsforpligtelser i vilkårene for kommercielle transaktioner og i værdikæder generelt, men peger samtidig på bevægelser mod en tilpasning mellem kontrakt-eksterne og kontrakt-interne hensyn.

  • Luk
  • Udvid