Ledelsens pligter og ansvar efter udkastet til et due diligence-direktiv

i Juristen
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Artiklen analyserer de pligter, som due diligence-direktivet kan forventes at pålægge ledelsen i de selskaber, der omfattes af direktivet. Selvom vi ikke på nuværende tidspunkt kender resultatet af forhandlingerne mellem Rådet og Parlamentet, kan det konstateres, at direktivet lægger op til at pålægge en række nye pligter, som går videre end de pligter, der i forvejen pålægges ledelsen i danske selskaber. Selvom direktivet ikke lægger op til, at medlemsstaterne skal indføre særlige regler om ledelsesansvar i form af bøder eller erstatningsansvar, synes det mest nærliggende, at den danske implementering vil åbne for erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler herom, og det påpeges i artiklen, at et sådant ansvar kan opstå i forskellige situationer.

  • Luk
  • Udvid