Virksomhedsansvar for beskyttelse af miljø og menneskerettigheder i værdikæder

– fra ansvar for at tage kontrol til ansvar for ikke at tage kontrol

i Juristen
Forfatter:
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Artiklen behandler virksomhedens ansvar for overholdelse af klima-/bæredygtighedsforpligtelser i dens værdikæde. Det vises, hvordan dette ansvar hidtil har været et ansvar for at ’tage kontrol’, idet det primært er blevet pålagt virksomheder, der (frivilligt) har involveret sig aktivt i deres værdikæder, der er blevet pålagt ansvar, mens et nyt direktivforslag tager det omvendte udgangspunkt og pålægger virksomheder ansvar for ’ikke at tage kontrol’. De erstatningsretlige dimensioner af direktivforslaget for virksomheden undersøges nærmere, og det påpeges, at forslaget fører til nye dilemmaer og erstatningsretlige udfordringer.

  • Luk
  • Udvid