Retliggørelsens udfordringer

i Juristen
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Udviklingen af retligt bindende normer om virksomheders ansvar for menneskerettighedsforhold kan være et væsentligt skridt i at styrke virksomheders arbejde med menneskerettigheder. De foreliggende forslag om at indføre bindende regler ændrer på væsentlig punkter normerne med henblik på at sikre klarhed både af hensyn til virksomhederne og borgerne. Denne retliggørelse indebærer en række udfordringer af konceptuel og praktisk art, og forfatterne tvivler på, om den tilstræbte klarhed om de bindende regler kan opnås uden at svække de ubindende normers gennemslagskraft.

  • Luk
  • Udvid