Forbud mod røgfri produkter på arbejdspladsen

– snus, nikotinposer og tyggetobak

i Juristen
Forfatter:
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Artiklen analyserer de retlige rammer for forbud mod røgfri produkter, som snus, nikotinposer og tyggetobak, på arbejdspladsen. Artiklen fremhæver samspillet mellem rygelovgivningen og ledelsesretten og deres gensidige påvirkning af hinanden, ligesom både lovgivning og ledelsesretten kontinuerligt bliver påvirket af samfundsudviklingen. I artiklen argumenteres for, at rygeforbud og forbud mod røgfri produkter i højere grad bør inddrage individets egen sundhed særligt, men ikke udelukkende, når der er tale om offentlige arbejdsgivere.

  • Luk
  • Udvid