Forvaltningen af adgang til senabort efter voldtægt

i Juristen
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

De regionale abortsamråd træffer som forvaltningsmyndigheder afgørelser om adgang til senabort, når graviditeten skyldes en voldtægt, det der juridisk kaldes etisk indikation. Aktindsigter i samrådenes afgørelsespraksis viser, at samrådene i nogle tilfælde ikke identificerer voldtægt juridisk korrekt. I stedet kategoriseres tilfælde af voldtægt og seksuel vold som et socialt problem og bliver derfor behandlet efter social indikation. Det kan resultere i materielle mangler ved sagsbehandlingen og deraf følgende potentielt ugyldige afgørelser samt risiko for overindsamling af personfølsomme oplysninger. Abortsamrådenes praksis reflekterer til dels en række voldtægtsstereotyper og illustrerer juraens udfordringer med at anerkende og korrekte identificere voldtægt.

  • Luk
  • Udvid