Om den kommunalretlige grundsætning om økonomisk forsvarlig forvaltning

i Juristen
Forfatter:
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Artiklen indeholder en gennemgang af teori og udvalgt praksis om det offentligretlige krav om økonomisk forsvarlighed. På baggrund af gennemgangen gøres der nogle generelle overvejelser om det nærmere indhold af kravet om økonomisk forsvarlighed. Det konkluderes blandt andet, at det har karakter af en selvstændig retsgrundsætning, men at økonomisk forsvarlighed ikke er relevant ved afgrænsningen af kommunale opgaver.

  • Luk
  • Udvid