Personlig og familiemæssig persondatabehandling

i Juristen
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Behandling af personoplysninger, som foretages af en fysisk person som led i rent personlige eller familiemæssige aktiviteter, er ikke omfattet af forordningen om behandling af personoplysninger. EU-Domstolen har anlagt en restriktiv forståelse af undtagelsen og inddrager desuden praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstolen (EMD), især når ytringsfriheden spiller ind. Datatilsynet har anlagt en bredere fortolkning af undtagelsen. Artiklen ser nærmere på 1. EU-Domstolens praksis på området, 2. betydningen af forskellige præambelbetragtninger, 3. materiale fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd, 4. danske forarbejder og 5. Datatilsynets nyere praksis. Artiklen konkluderer, at Datatilsynets fortolkning hverken har støtte i EU-retten, i europæisk menneskeret eller i de danske forarbejder.

  • Luk
  • Udvid