Personoplysningsbegrebets krav om identifikation

Hvornår er en fysisk person ”identificeret eller identificerbar” i GDPR’s forstand?

i Juristen
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Personoplysningsbegrebets krav om, at en fysisk person skal være identificeret eller identificerbar, fortolkes uens i praksis. På baggrund af en indføring i de europæiske tilsynsmyndigheders uens praksis undersøges kravets nærmere indhold. Fokus er rettet mod anvendelsen i europæisk praksis, og det afdækkes, at EU-Domstolens etablerede praksis giver visse pejlemærker for vurderingen af, hvornår en fysisk person kan siges at være identificeret eller identificerbar i GDPR’s forstand.

  • Luk
  • Udvid