Forbrydelser mod statens sikkerhed: videregivelse af kvalificerede statshemmeligheder

i Juristen
Forfatter: Jørn Vestergaard
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

I den aktuelle FE-sag indgår der anklager om læk af kvalificerede statshemmeligheder. Der er rejst sigtelse for over­trædelse af straffelovens § 109 mod den hidtidige chef for Forsvarets Efterretningstjeneste og mod en tidligere forsvarsminister, som fortsat er medlem af Folketinget. Paragraffens fortolkning har givet anledning til tvivl. I artiklen belyses dens oprindelse og rækkevidde. Det påvises, at den har et snævert anvendelsesområde. Indledningsvis opridses hovedpunkterne i den vidt forgrenede sag.