Dørmandssager

i Juristen
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Vold er en fast del af arbejdsmiljøet for danske dørmænd. Det afføder en række retlige spørgsmål, såsom: I hvilket omfang må en dørmand anvende fysisk magt? Hvilke konsekvenser skal det have, når en dørmand uberettiget anvender fysisk magt? Og hvilke særlige hensyn gør sig gældende, når der begås vold mod en dørmand i funktion? I denne artikel behandles disse og en række andre spørgsmål, som »dørmandssager« kan rejse.

  • Luk
  • Udvid