Opløsning af ulovlige foreninger ved dom

– retsstillingen efter UfR 2021.4999 H (Loyal to Familia)

i Juristen
Forfatter: Jens Elo Rytter
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Højesterets dom over Loyal to Familia, UfR 2021.4999 H, er den første dom om opløsning af en forening i næsten 100 år – og den første mod en kriminel bande. Opløsning af ulovlige foreninger efter Grl § 78 er et retsområde, der i fravær af anden retspraksis end to meget gamle domme har været domineret af teoriens antagelser. Med UfR 2021.4999 H er der for første gang autoritativt taget stilling til mange af de principielle fortolkningsspørgsmål, som længe har optaget teorien og anklagemyndigheden. Navnlig har Højesteret givet en anden og mere snæver fortolkning af Grl § 78, stk. 2, om foreninger, der virker ved vold m.v., end den, som hidtil har været herskende.