Sædelighedsdømte og fremmedkrigere – politiets nye tilsyn uden retskendelse

i Juristen
Forfatter:
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

I tilknytning til en dom for en sædelighedsforbrydelse eller en terrorrelateret forbrydelse kan retten fastsætte en række forbud mod ophold, kontakt mv. Ved nylige ændringer af straffeloven er indført, at politiet skal føre uanmeldt tilsyn med de dømte i hele forbuddets gyldighedstid, og heri er hjemmel til undersøgelse af de dømtes boliger og genstande uden retskendelse. Tilsynet er en nyskabelse i forhold til strafferetsplejens grundlæggende principper for, hvornår politiet kan foretage indgreb mod borgeren. I artiklen analyseres tilsynet i forhold til beskyttelsen af den enkeltes privatliv mv. i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), og der opfordres til en genovervejelse af reguleringen af politiets tilsyn for at sikre overensstemmelse med EMRK.

  • Luk
  • Udvid