Præjudicielle forelæggelser fra administrative organer – fra en imødekommende til en restriktiv praksis

i Juristen
Forfattere: Niels Fenger og Morten Broberg
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Artiklen afgrænser, hvilke administrative organer der kan gøre brug af TEUF art. 267. Den viser, at EU-Domstolens praksis i de senere år ikke blot har præciseret, men også skærpet kravene for at anse et organ som forelæggelsesberettiget. Som følge heraf har en række administrative organer, som man i Danmark hidtil har anset for forelæggelsesberettigede, nu ikke længere denne status.