Den historiske baggrund 
i grundlovsfortolkningen

i Juristen
Forfatter:
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Med udgangspunkt i Højesterets dom i sagen om opløsningen af Loyal to Familia behandler artiklen spørgsmålet om, hvordan den historiske baggrund kan anvendes ved fortolkningen af grundloven. Det konkluderes, at den vægt, som kan tillægges formålsbetragtninger baseret på hensyn og principper udledt af den historiske baggrund, vil afhænge af navnlig to forhold: Dels hvor fast og entydigt et grundlag de udledte hensyn og principper har i den historiske baggrund, dels i hvilket omfang grundlovgiver har haft til hensigt at knytte den relevante grundlovsbestemmelse op på disse hensyn og principper. Artiklen afsluttes med nogle kommentarer til dommen om opløsning af Loyal to Familia.

  • Luk
  • Udvid