At være eller ikke at være (juridisk) forælder – hvornår anerkendes forældreskabet i surrogati?

i Juristen
Forfatter: Maria Hjeds
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Artiklen undersøger retstilstanden vedrørende anerkendelse af det juridiske forældreskab til børn født som resultat af internationale surrogatiarrangementer. I artiklen sammenholdes den nationale retstilstand med retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, og artiklen identificerer herefter de konfliktende hensyn, der indgår i afvejningen mellem Statens, forældrenes og børnenes interesser.