Ombudsmandens rolle på det ansættelsesretlige område

i Juristen
Forfatter:
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Den offentlige ansættelsesret består som bekendt af en blanding af arbejdsretlige og forvaltningsretlige normer, der i dag fremstår velafklarede i deres grundsubstans og indbyrdes samspil. I denne artikel redegør ombudsmanden for, hvordan retspraksis herom har haft betydning for, hvilke typer arbejdsretlige sager og problemstillinger ombudsmanden vælger at realitetsbehandle. Artiklen analyserer også den prøvelsesmålestok, som ombudsmanden anlægger i sager om offentlig ansættelsesret.

  • Luk
  • Udvid