Magtanvendelse i friskoler og private grundskoler i Danmark

i Juristen
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Danmark har en lang tradition for at overlade det til forældremyndighedsindehaveren at beslutte, om deres barn skal modtage undervisning i folkeskolen eller i et privat undervisningstilbud. Derimod har der i dansk ret været meget lidt fokus på, hvilken betydning det har for barnets retsstilling, at undervisningen varetages af en privat aktør. Artiklen behandler de retlige rammer om magtanvendelse i friskoler og private grundskoler og de retssikkerhedsmæssige spørgsmål, der knytter sig hertil. Det foreslås endvidere, at der indføres en egentlig hjemmel til magtanvendelse på området.

  • Luk
  • Udvid