Forfatningsretlige overvejelser om miljøet i grundloven – med udgangspunkt i norske erfaringer

i Juristen
Forfatter:
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Med udgangspunkt i de norske erfaringer med en miljøbestemmelse på grundlovsniveau behandler artiklen, hvordan en eventuel miljøbestemmelse i den danske grundlov kan anskues. Indledningsvis gennemgås det, hvorledes en miljøbestemmelse adskiller sig fra andre rettighedstyper i grundlovens rettighedskatalog. Herefter gennemgås forhistorien til den nuværende miljøbestemmelse i den norske grundlov, hvorefter den nyligt afsagt dom i det norske klimasøgsmål behandles. Med afsæt i dette vurderes det, hvordan en miljøbestemmelse ville passe ind i dansk forfatningsret. Afslutningsvis konkluderes det, at det må overvejes, om ikke en folketingssal er et bedre sted end en retssal til at afgøre miljøpolitiske spørgsmål.

  • Luk
  • Udvid