Kan en NGO kræve sanktioner mod myndighederne, hvis EU’s regler om ren luft er overtrådt? – om håndhævelse af luftrammedirektivet med kommentar til EU-Domstolens dom i C-752/18 Deutsche Umwelthilfe

i Juristen
Forfatter:
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid