Når offentligt bliver privat - Anmeldelse af Azad Taheri Abkenar: Delegation af myndighedsudøvelse til private aktører

Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2017, 324 sider

i Juristen
Forfatter: Michael Gøtze
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst