Traditionstro forfatningsret i en moderne tid: Anmeldelse af Jens Peter Christensen. Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen

Dansk Statsret (Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012)

i Juristen
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid