De informationsretlige grundsætninger: Anmeldelse af Henrik Udsen: De informationsretlige grundsætninger – Studier i informationsretten

Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009, 587 s. (doktorafhandling)

i Juristen
Forfatter:
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid